آمالگام های درون کپسول هایی ب صورت پودر های جداگانه موجود می باشند. برای استفاده از آمالگام و پرکردن دندان بوسیله ی ان ها می بایست از آمالگاماتور ها استفاده نمود. آمالگاماتور ها به صورتی هستند که کپسول درون آن ها قرار میگیرد و با سرعت بالا این کپسول به حرکت در می آید که باعث ترکیب شدن یکواخت پودر ها و ساخت ماده آمالگام میشود. آمالگاماتور ها در اشکال مختلف و دارای آپشن هایی از جمله تنظیم سرعت چرخش و مدت زمان چرخش می باشند که قایل تنظیم توسط دندانپزشک است .

ORIGINAL PRODUCT BADGEاصل
HIGHCOPY PRODUCT BADGEهای کپی
UNSPECIFIED PRODUCT BADGEتعریف نشده

اگه محصولی که میخوای پیدا نکردی کلیک کن

محصولات درخواستی

    فهرست