فیلتر ها
بازنشانی

یونیت و صندلی

  1. آکودنت
  2. تجهیزات بزرگ دندانپزشکی
  3. یونیت و صندلی
فیلتر ها
بازنشانی

یونیت و تابوره از جمله قدیمی‌ترین تجهیزات دندانپزشکی می‌باشند که روز به روز در حال پیشرفت و سازگاری بیشتر با دندانپزشک و بیمار و قوانین مربوط به ارگونومی می‌باشند. یونیت‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند تا بیمار در پوزیشن راحتی بر آن دراز بنشیند و هم‌چنین دندانپزشک بتواند با تنظیم زوایا و ارتفاع آن بهترین دید و دسترسی را برای خود ایجاد نماید. یونیت‌ها دارای امکانات و تجهیزات جانبی مختلفی هستند و اکثر تجهیزات ضروری درمان دندانپزشکی از جمله توربین، آنگل، هندپیس، پوآر و … به آن وصل می‌شوند. در سیستم یونیت و تابوره، یونیت مناسب باید واجد سیستم توقف اضطراری باشد تا در مواقع اورژانسی دستگاه سریعاً خاموش شود و ورودی‌های آب، هوا و برق سریعاً قطع شوند. سیم‌کشی الکتریکی یونیت نباید اکسپوز باشد و ولتاژ برق در مناطق تماس با بیمار/دندانپزشک نباید بیشتر از 24 ولت باشد. هم‌چنین وجود سیم متصل به زمین از ضروریات ایمنی یونیت دندانپزشکی می‌باشد.