پروتز های دندانی به چدین دسته گروتز ثابت,کامل, پارسیل و… تقسیم میشوند. که طی آن دربیمارانی که یک,چند یا تمامی دندان هایشان را از دست داده اند با استفاده از مواد قالبگیری و کست های تشخیصی برای آن ها دندان های مصنوعی ساخته و جایگزین دندان های از دست رفته میشود. از جمله مواد و وسایل معروف مورد استفاده در پروتز میتوان به پوتی,آکریل,هندپیس ها, فرز هندپیس, پرینتر های 3 بعدی  و…  اشاره نمود

ORIGINAL PRODUCT BADGEاصل
HIGHCOPY PRODUCT BADGEهای کپی
UNSPECIFIED PRODUCT BADGEتعریف نشده

اگه محصولی که میخوای پیدا نکردی کلیک کن

محصولات درخواستی

    فهرست