فروش ویژه
product_7652
اصالت
850,000 5%
807,000 تومان
product_3908
اصالت
1,500,000 5%
1,425,000 تومان
product_5554
اصالت
4,800,000 5%
4,560,000 تومان
product_11438
اصالت
70,000 5%
66,000 تومان
product_9982
اصالت
2,100,000 5%
1,995,000 تومان
product_10194
اصالت
590,000 5%
560,000 تومان
product_11384
اصالت
70,000 5%
66,000 تومان
product_11402
اصالت
100,000 5%
95,000 تومان
product_8151
اصالت
160,000 6%
150,000 تومان
product_11084
اصالت
180,000 6%
169,000 تومان
product_10476
اصالت
1,650,000 5%
1,567,000 تومان
product_13891
اصالت
490,000 2%
480,000 تومان
ReadMore-icon
رابردم
ابزار جراحی
کاور, پیشبند و وسایل محافظتی

ابزار و تجهیزات

پر فروش ها
product_7652
اصالت
850,000 5%
807,000 تومان
product_3908
اصالت
1,500,000 5%
1,425,000 تومان
product_5554
اصالت
4,800,000 5%
4,560,000 تومان
product_11438
اصالت
70,000 5%
66,000 تومان
product_9982
اصالت
2,100,000 5%
1,995,000 تومان
product_10194
اصالت
590,000 5%
560,000 تومان
product_11384
اصالت
70,000 5%
66,000 تومان
product_11402
اصالت
100,000 5%
95,000 تومان
product_8151
اصالت
160,000 6%
150,000 تومان
product_11084
اصالت
180,000 6%
169,000 تومان
product_10476
اصالت
1,650,000 5%
1,567,000 تومان
product_13891
اصالت
490,000 2%
480,000 تومان
ReadMore-icon

اندودونتیکس

تجهیزات بزرگ دندانپزشکی

ترمیم و زیبایی

جراحی و پریو

تصویربرداری دهان و دندان

پروتز , اطفال و ارتودنسی

مواد ضدعفونی‌ کننده

فهرست