فروش ویژه
product_11105
اصالت
3,166,000 18%
2,580,000 تومان
product_10959
اصالت
4,328,000 14%
3,685,000 تومان
product_10961
اصالت
4,583,000 14%
3,905,000 تومان
product_11109
اصالت
3,981,000 15%
3,370,000 تومان
product_5361
اصالت
2,070,000 2%
2,028,000 تومان
product_5554
اصالت
4,300,000 5%
4,085,000 تومان
product_2550
اصالت
1,500,000 10%
1,350,000 تومان
product_9454
اصالت
2,000,000 10%
1,800,000 تومان
product_9345
اصالت
7,500,000 4%
7,200,000 تومان
product_9350
اصالت
8,500,000 3%
8,200,000 تومان
ReadMore-icon
رابردم
ابزار جراحی
کاور, پیشبند و وسایل محافظتی

ابزار و تجهیزات

پر فروش ها
product_10961
اصالت
4,583,000 14%
3,905,000 تومان
product_10959
اصالت
4,328,000 14%
3,685,000 تومان
product_11105
اصالت
3,166,000 18%
2,580,000 تومان
product_11109
اصالت
3,981,000 15%
3,370,000 تومان
product_5361
اصالت
2,070,000 2%
2,028,000 تومان
product_5554
اصالت
4,300,000 5%
4,085,000 تومان
product_8803
اصالت
250,000 7%
232,000 تومان
product_9350
اصالت
8,500,000 3%
8,200,000 تومان
product_8935
اصالت
1,000,000 39%
610,000 تومان
product_10506
اصالت
1,080,000 3%
1,040,000 تومان
ReadMore-icon

اکسسوری ها

اندودونتیکس

فهرست