فروش ویژه
product_7619
اصالت
2,300,000 5%
2,185,000 تومان
product_1250
اصالت
15,800,000 3%
15,200,000 تومان
product_4164
اصالت
370,000 6%
345,000 تومان
product_1328
اصالت
3,850,000 10%
3,465,000 تومان
product_5285
اصالت
45,000 37%
28,000 تومان
product_8480
اصالت
2,590,000 6%
2,409,000 تومان
product_8495
اصالت
650,000 7%
604,000 تومان
product_8485
اصالت
1,295,000 6%
1,205,000 تومان
product_8465
اصالت
3,575,000 6%
3,325,000 تومان
product_6307
اصالت
170,000 17%
140,000 تومان
product_2550
اصالت
1,500,000 10%
1,350,000 تومان
ReadMore-icon
Endodontix
6
5

ابزار و تجهیزات

پر فروش ها
product_5285
اصالت
45,000 37%
28,000 تومان
product_8815
اصالت
12,000 1%
11,800 تومان
product_8643
اصالت
3,800,000 6%
3,550,000 تومان
product_1250
اصالت
15,800,000 3%
15,200,000 تومان
product_4164
اصالت
370,000 6%
345,000 تومان
product_7619
اصالت
2,300,000 5%
2,185,000 تومان
product_8806
اصالت
645,000 10%
580,000 تومان
product_8752
اصالت
8,750,000 10%
7,875,000 تومان
product_3042
اصالت
800,000 10%
720,000 تومان
product_3040
اصالت
600,000 9%
545,000 تومان
product_7841
اصالت
5,000,000 5%
4,750,000 تومان
product_8803
اصالت
245,000 10%
220,000 تومان
ReadMore-icon

اکسسوری ها

کتاب ها

کتاب ها

اندودونتیکس

فهرست