فروش ویژه
product_7619
اصالت
2,400,000 5%
2,280,000 تومان
product_1253
اصالت
15,300,000 1%
15,135,000 تومان
product_3908
اصالت
1,300,000 5%
1,235,000 تومان
product_1250
اصالت
17,200,000 1%
16,996,000 تومان
product_7652
اصالت
800,000 5%
760,000 تومان
product_5589
اصالت
2,100,000 5%
1,995,000 تومان
product_3884
اصالت
1,200,000 5%
1,140,000 تومان
product_5554
اصالت
4,300,000 5%
4,080,000 تومان
product_9396
اصالت
10,500,000 3%
10,084,000 تومان
product_5818
اصالت
620,000 5%
589,000 تومان
product_5697
اصالت
600,000 5%
570,000 تومان
ReadMore-icon
رابردم
ابزار جراحی
کاور, پیشبند و وسایل محافظتی

ابزار و تجهیزات

پر فروش ها
product_8815
اصالت
15,000 5%
14,200 تومان
product_9967
اصالت
275,000 7%
255,700 تومان
product_10955
اصالت
18,000 5%
17,100 تومان
product_5818
اصالت
620,000 5%
589,000 تومان
product_7652
اصالت
800,000 5%
760,000 تومان
product_3884
اصالت
1,200,000 5%
1,140,000 تومان
product_8643
اصالت
4,650,000 6%
4,350,000 تومان
product_3908
اصالت
1,300,000 5%
1,235,000 تومان
product_5554
اصالت
4,300,000 5%
4,080,000 تومان
product_9982
اصالت
2,310,000 7%
2,148,000 تومان
product_7634
اصالت
800,000 5%
760,000 تومان
product_7654
اصالت
640,000 2%
627,000 تومان
ReadMore-icon

اکسسوری ها

اندودونتیکس

فهرست