ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

زاهدان


۱۳۷۳

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر سیروس ریسباف فکور
معاون آموزشی :
دکتر فاطمه اربابی کلاتی
معاون پژوهشی :
دکتر سمیه انصاری مقدم
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

05433441814

ایمیل : [email protected]
فهرست