ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

ارومیه


اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر محمد جعفری حيدرلو
معاون آموزشی :
دکتر آزاد جامعی
معاون پژوهشی :
دکتر مازيار اسمعيلی مقدم
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

0443386932

ایمیل :
فهرست