ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

تبریز


۱۳۷۴

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر عدیله شیرمحمدی
معاون آموزشی :
دکتر رامین نگاهداری
معاون پژوهشی :
دکتر مژگان کچویی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
University
راه های ارتباطی

04133355965

ایمیل : [email protected]
فهرست