ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

گیلان


۱۳۷۵

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر رضا طائفه دولّو
معاون آموزشی :
دکتر سید جواد کیا
معاون پژوهشی :
دکتر حمید نشاندار
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

01333486406

ایمیل :
فهرست