ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

رفسنجان


۱۳۷۱

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر مصطفی صادقی
معاون آموزشی :
دکتر مهدی عباسی
معاون پژوهشی :
دکتر فریماه سرداری
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

03434280031

ایمیل : [email protected]
فهرست