ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

اصفهان


۱۳۵۳

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر منصور ریسمانچیان
معاون آموزشی :
دکتر سعيد نوراللهیان
معاون پژوهشی :
دکترنکیسا ترابی‌نیا
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

031۳۷۹۲۵۶۷۱

ایمیل :
فهرست