ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

ایلام


۱۳۹۱

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر محمدرضا سلطانی
معاون آموزشی :
دکتر پریسا کاظمی
معاون پژوهشی :
دکتر خدیجه ابدال محمودآبادی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
University
راه های ارتباطی

٠٨٤٣٣٣٦٤٣٦٣

ایمیل : [email protected]
فهرست