ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

بوشهر


۱۳۹۰

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر صدیقه خیراندیش
معاون آموزشی :
دکتر علیرضا جعفری
معاون پژوهشی :
دکتر سامان محمدزاده
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

07733322206

ایمیل : [email protected]
فهرست