ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

خراسان شمالی


۱۳۹۱

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر احسان جعفری
معاون آموزشی :
دکتر رضا مهرآرا
معاون پژوهشی :
دکتر ثمینه قرائی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
University
راه های ارتباطی

05832296764

ایمیل :
فهرست