ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

بیرجند


۱۳۹۰

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر پروین پروائی
معاون آموزشی :
دکتر لیلی علیزاده
معاون پژوهشی :
دکتر حمید عباس‌زاده
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

056۳۲۴۳۳۰۰۲

ایمیل :
فهرست