ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

AcoDent_Image

جندی شاپور اهواز


۱۳۷۶

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر اسدالله احمدزاده
معاون آموزشی :
دکتر فاطمه بابادی
معاون پژوهشی :
دکتر مرتضی گوران
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

06133205168

ایمیل : [email protected]
فهرست