ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

کرمان


۱۳۶۶

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر علی اسکندری‌زاده
معاون آموزشی :
دکتر مریم‌السادات هاشمی‌پور
معاون پژوهشی :
دکتر ملوک ترابی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

03432119021

ایمیل :
فهرست