ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

کرمانشاه


۱۳۸۶

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر علی پورمتعبد
معاون آموزشی :
دکتر فرزاد رضائی
معاون پژوهشی :
دکتر محمد مسلم ایمانی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

08337277030

ایمیل :
فهرست