البرز


۱۳۹۲

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر ایمان شیرین بک
معاون آموزشی :
دکتر معصومه اسمعیلی
معاون پژوهشی :
دکتر آرزو آقاکوچک‌زاده
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

02633531614

ایمیل : dentalclinic@abzums.ac.ir
فهرست