ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

قم


۱۳۹۰

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر محمد مهدی‌زاده
معاون آموزشی :
دکتر نازیلا نجاری
معاون پژوهشی :
دکتر آیدا مهدی‌پور
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

02537700094

ایمیل :
فهرست