ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

قزوین


۱۳۷۰

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر داود جمشیدی
معاون آموزشی :
دکتر مرجان بلبلیان
معاون پژوهشی :
دکتر مریم تفنگچی‌ها
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

02833353061

ایمیل :
فهرست