شیراز


۱۳۴۸

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر مهتاب معمارپور
معاون آموزشی :
دکتر هومن ظریف نجفی
معاون پژوهشی :
دکتر آزاده اندیشه تدبیر
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

071۳۶۲۶۳۱۹۳

ایمیل : dental@sums.ac.ir
فهرست