شهرکرد


۱۳۹۸

اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر فاطمه نادری
معاون آموزشی :
معاون پژوهشی :
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

038۳۲۳۲۲۴۰۰

ایمیل :
فهرست