سمنان


اطلاعات دانشگاه

رئیس دانشکده :
دکتر مهدی صالحی زین‌آبادی
معاون آموزشی :
دکتر اکرم لبیب‌زاده
معاون پژوهشی :
دکتر نازیلا عاملی
رتبه دانشگاه :

گالری تصاویر

University
راه های ارتباطی

33334657 023

33324700 023

ایمیل : dent@semums.ac.ir
فهرست