ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

ده نکته برای تجویز دارو

بدون دیدگاه
AcoDent_Image

ده نکته برای تجویز دارو:

تجویز دارو در علوم پزشکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در صورت وجود کنترا اندیکاسیون می تواند واکنش های دفاعی شدید بدن را فعال کند. آگاهی نکات مرتبط با داروهای مختلف در علم دندانپزشکی اهمیت بسیار زیادی دارد که در بالین نیز  کاربردی است و هم چنین در بسیاری از آزمون ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پست به بررسی ده نکته برای تجویز دارو در خانم های باردار و شیرده می پردازیم:

 1. مسکن مجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده چیست؟
  استامینوفن کدئین، مسکن مجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده است.
 2. مسکن غیرمجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده چیست؟
  آسپرین، مسکن غیرمجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده است.
 3. آنتی بیوتیک مجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده چیست؟
  سفالوسپورین ها و اریترومایسین از آنتی بیوتیک مجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده هستند.
 4. آنتی بیوتیک غیرمجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده چیست؟
  تتراسایکلین و آمینوگلیکوزید ها، آنتی بیوتیک های غیرمجاز در خانم های باردار و هم چنین خانم های شیرده هستند.
 5. بی حسی مجاز در هر دو دوران شیردهی و بارداری چیست؟
  لیدوکائین بی حسی مجاز در هر دو دوران شیردهی و بارداری است.
 6. آنتی هسیتامین ها مانند پرومتازین و دیفن هیدرامین و پنتازوسین در دوران شیردهی مجاز اند اما در دوران بارداری ممنوع اند.
 7. پنی سیلین و مترونیدازول در دوران بارداری مجاز اند اما در دوران شیردهی ممنوع اند‌.
 8. دارو های غیرمجاز در هر دو دوران شیردهی و بارداری چیست؟
  آسپرین/ باربیتورات ها/ بنزودیازپین ها/ کلرال هیدرات/ آمینوگلیکوزیدها/ تتراسایکلین/ کورتیکواستروئید از دارو های غیر مجاز در هر دو دوران شیردهی و بارداری هستند.
 9. در مورد مخدر ها پروپوکسی فن در هر دو دوران شیردهی و باردهی ممنوع است اما پنتازوسین فقط در دوران بارداری منع مصرف دارد.
 10. بی حسی های موضعی مجاز در دوران بارداری چیست؟
  لیدوکائین و پریلوکائین و بوپی واکائین از بی حسی های موضعی مجاز در دوران بارداری هستند.
فهرست