ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

ملاحظات تکلم در دنچرهای کامل

بدون دیدگاه
AcoDent_Image

در این پست از سری پست‌های به سوی رزیدنتی به سراغ فصل ۱۵ کتاب زارب، رفرنس دروس پروتزهای دندانی، یعنی ملاحظات تکلم در دنچرهای کامل می رویم و با هم مهم‌ترین نکات این فصل را بررسی می‌کنیم:
فصل 15، فصل حفظی و مهمی است که در بالین بیمار خصوصاً بیماران سالمند و آزمون‌ها کاربرد زیادی دارد و تقریباً هرسال یک تست از آزمون رزیدنتی را به خود اختصاص می‌دهد.

با هم کاربرد هر دسته از اصوات رو بررسی خواهیم کرد:
 1. اصوات Labiodental (f٫v):
  اگر دندان‌های قدامی بالا خیلی کوتاه باشند و یا خیلی بالا چیده شده باشند، صدای صوت v شبیه f می‌شود.
  برعکس آن یعنی اگر دندان‌های قدامی بالا خیلی بلند باشند و یا خیلی پایین چیده شده باشند، صدای صوت  f شبیه v می‌شود.
  مهم‌ترین اطلاعات حاصل از تلفظ این اصوات، ارزیابی رابطه لبه‌های انسیزال با لب پایین است.
 2. اصوات Labial-dental (50٫60):
  بررسی میزان دیده شدن و موقعیت دندان‌های قدامی بالا نسبت به لب پایین.
 3. اصوات Lingudental (مثل th در this):
  اگر نوک زبان کمتر از ۳ میلی‌متر دیده شود، دندان‌های قدامی بیش‌ازحد جلو چیده شده‌ان و یا اورلپ عمودی زیادی است.
  اگر  زبان بیشتر از ۶ میلی‌متر دیده شود، دندان‌ها احتمالاً بیش‌ از حد لینگوالی چیده شده‌اند.
 4. اصوات Lingual-dental (60٫70):
  موقعیت قدامی بالا نسبت به ریج باقی‌مانده
  ارتفاع مناسب دندان‌های قدامی بالا و پایین
  – Interocclusal airway space
  اورجت و اوربایت و موقعیت زبان
 5. اصوات lingualveolar (t٫d٫z٫s٫n٫l) و Sibilant:
  وضعیت نسبی لبه های انسیزال
  بررسی طول عمودی کلی دندان‌ها با احتساب اورلپ عمودی
  بررسی اورلپ افقی
 6. اصوات Velar (k٫g٫ng):
  این تغییرات، فقط در صورت گسترش سیل کامی خلفی و تجاوز به کام نرم اثر دارند.
بررسی چند نکته در ملاحظات تکلم در دنچرهای کامل:
 • اگر تکلم ناواضح باشد: دندان‌های قدامی‌ بالا ممکن است خیلی کوتاه بوده و یا خیلی بالا چیده شده باشند.
 • عامل بیشتر مشکلات مرتبط با پروتز در تلفظ اصوات s/t است.
فهرست