سیلرپاف و هر چیزی که باید از آن بدانید

بدون دیدگاه
سیلرپاف و هر آنچه که باید بدانید

 سیلرپاف و هر چیزی که باید از آن بدانید

انتهای آپکس این دندان های اندو شده چی هست؟ چه اتفاقی افتاده؟ اسمش رو بلدید؟ پروگنوزش خوبه یا بد؟  سیلرپافسیلرپاف

  • سیلرپاف یعنی چی؟

یعنی خروج سیلر از انتهای اپیکال کانال و یا لترال کانال ها به فضای پریودنشیوم.

  • چرا اتفاق میفته؟

بر اثر فشار های آبچوریشن در ناحیه اپیکال که منجر به خروج سیلر از محدوده ی ریشه میشه.

  • در چه تکنیک آبچوریشنی فشار در ناحیه اپیکال بیشتره؟

مسلما تکنیک آبچوره تراکم عمودی.

  • آیا در تکنیک آبچوریشن تراکم جانبی هم ممکنه سیلرپاف اتفاق بیفته؟

بله اما با احتمال بسیار کمتر.

  • اما آیا خود سیلرپاف هست که موجب بهبود پروگنوز دندان میشه؟ یعنی اون سیلر خارج شده از اپکس مثلا موجب هیلین ضایعه پری اپیکال میشه؟

 خیر، اتفاقا برعکس. خروج سیلر به عنوان جسم خارجی میتونه خود، محرک انساج اطراف ریشه باشه!

  • پس چیش خوبه؟

حضور سیلرپاف گواه چند خاصیت آماده سازی و آبچوره ما هست:

 1. وجود patency

یعنی اگر طی درمان گشودگی یا patency اپیکال حفظ نشده باشه، مسلما سیلرپاف هم رخ نخواهد داد.

2. اپیکال استاپ

چرا که اگر استاپ اپیکال مناسبی وجود نداشته باشه با وارد کردن نیروی عمودی به جای سیلر، گوتا اور خواهد شد! پس اگر گوتا اور نشده و فقط سیلر از گشودگی اپیکال بیرون زده، پس احتمالا استاپ اپیکال قابل قبولی هم وجود داشته.

3. ورود سیلر بر اثر نیروی عمودی به کانال های جانبی و فرعی در طول ریشه و نیز در دلتای اپیکال و بدنبال اون سیلرپاف ، میتونه فراهم کننده ی سیل بهتر داخل این فضاها باشه، خصوصا اگراز سیلرهای بیوسرامیک استفاده بشه.

(اما آیا لزوما آبچوره کانال های جانبی و فرعی لازمه ی درمان ریشه موفق هست؟ بر اساس مطالعات، خیر.)

در انتها اکودنت از دانشجویان عزیز خواهشمند است که do not try this at clinic

باتشکر از خانم دکتر حصارخانی بابت توضیحات جامع و کامل
فهرست