ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

مفاهیم pitch، roll و yaw

بدون دیدگاه
AcoDent_Image

در این پست از سری پست ها ی به سوی رزیدنتی به بررسی کانسپت شاید گیج‌ کننده ولی کاملاً ساده از مفاهیم pitch، roll و yaw در ارتودنسی می‌ پردازیم. بررسی رابطه ی بین خط زیبایی دندان ها و چرخش های فکی حول محور ها در سه بعد اکلوزال، آنتریور پوستریور و ترنسورس، برای بررسی رابطه ی بین دندان ها و بافت نرم در صورت، بسیار کارآمد است. این بررسی در میان اصلاحات اضافه شده به سیستم طبقه بندی پروفیت آکرمن طبق رفرنس ارتودنسی، کتاب پروفیت است.

 1. Pitch:
  به چرخش زیاد به طرف بالا یا پایین دندان ها در ارتباط با لب و گونه ها ی بیمار pitch گفته می شود.
  به عنوان مثال اگر قسمت خلفی لثه در بیمارانی که متمایل به اپن بایت هستند، در معاینه کلینیکی و بالینی بیشتر دیده شود؛ به علت آن است که pitch ماگزیلا (فک بالا) به طرف پایین در خلف می باشد.
 2. Roll:
  چرخشی که  roll نامیده می شود، شبیه به بلند شدن یک طرف هواپیما می باشد و به صورت چرخش بالا و پایین در یک طرف نسبت به طرف دیگر خواهد بود.
 3. Yaw:
  چرخش فکی یا چرخش دنتیشن به یک طرف حول محور عمودی، که باعث دیسکرپانسی میدلاین می شود، چرخش yaw نامیده شده است.
  چرخش yaw یا بصورت چرخش دندان ها نسبت به فک است و یا به آن صورت که دو فک ماگزیلا (فک بالا) و مندیبل (فک پایین) نسبت به هم بچرخند.
  باید دقت کرد که در این چرخش رابطه ی بین مولر ها به صورت غیر قرینه در دو طرف فک خواهد بود (یکی کلاس دو و دیگری کلاس سه).

به شکل های زیر دقت کنید، در این دو شکل مقایسه ی تصویری مفاهیم pitch، roll و yaw به صورت قابل درک آورده شده است.

مفاهیم pitch، roll و yawUntitled 2

 

 

 

 

 

 

 

منتظر پست‌های بعدی آکودنت درباره ی مفاهیم بحث برانگیز در فیلدهای متعدد باشید.

فهرست