نسخه‌نویسی اطفال

بدون دیدگاه
نسخه‌نویسی اطفال

محاسبه دوز تقریبی داروها در نسخه‌نویسی اطفال

گاهی ممکن است دوز دقیق نسخه‌نویسی اطفال را فراموش کنین، اما با این روش کاربردی اگر دوز داروی مورد نظر در بزرگسالان را بدانید، با توجه به وزن تقریبی کودک می‌توانید دوز دارو در اطفال را برای بیمار خود محاسبه و تعیین کنید.

معمولاً برای وزن بالای 40 کیلوگرم دوز بزرگسال را در نظر می‌گیریم:

  • وزن کودک یک ساله حدود 10 کیلوگرم
  • وزن کودک سه ساله حدود 14 کیلوگرم
  • وزن کودک شش ساله حدود 20 کیلوگرم
  • وزن کودک ده ساله حدود 30 کیلوگرم
  • وزن کودک دوازده ساله حدود 40 کیلوگرم است.

پس محاسبات به این صورت خواهد شد:

دوز دارو در کودک یک ساله با یک چهارم دوز بزرگسال برابر خواهد بود.
دوز دارو در کودک سه ساله با یک سوم دوز در بزرگسال برابر خواهد بود.
دوز دارو در کودک شش ساله با یک دوم دوز در بزرگسال برابر خواهد بود.
دوز دارو در کودک ده ساله با دو سوم دوز در بزرگسال برابر خواهد بود.

خب، یک مثال هم با هم حل می‌کنیم:

اگر دوزاژ آموکسی سیلین در بزرگسالان 500 mg tds باشد، در کودک یک ساله و شش ساله به چه صورت است؟

کودک یک ساله: 125 mg tds
کودک شش ساله: 250 mg tds

حالا در این قسمت چندتا مثال رایج و مهم را در نسخه‌نویسی اطفال بررسی خواهیم کرد:

هیپوگلیسمی:

BS < 50

میزان µg/kg 50 آمپول گلوکاگون (حداکثر 1mg)  به صورت SC یا  IM تزریق شود،

و نیم ساعت بعد BS چک شود: در صورت افزایش قند بیشتر از ۴۰ نسبت به BS اولیه هایپرانسولینمی مطرح است.

 درصورتی که بیمار علامتدار نیست: 2CC/KG از سرم دکستروز 10%
درصورتی که بیمار علامتدار است: 4CC/KG از سرم دکستروز 10%

تجویز سرم ۲۴ ساعته بیمار بر اساس میزان قند خون از محلول یا 10% یا 12.5 %یا 7.5% تجویز می‌شود.

ژنژویت استوماتیت هرپسی:

 آسیکلوویر: 15MG/KG (۵ بار در روز به مدت ۷ روز)

تجویز استامینوفن برای کنترل درد و تب
تجویز ضد درد موضعی توصیه نمی‌شود.

نکته: در صورت درگیری انگشت کودک (Herpes whitlow) درمان به مدت ۱۰ روز ادامه پیدا کند.

کاندیدای دهانی:

قطره نیستاتین: ۲-۱ میلی‌لیتر (۴ بار در روز) به صورت موضعی روی ضایعات استفاده شود.
درمان یک تا دو هفته ادامه پیدا می‌کند. (هر شیشه دارو برای ۳ روز می‌باشد)

بهتر است در این مدت حداقل تا چند روز بعد مصرف از پستانک یا شیشه شیر استفاده نشود یا قبل از مصرف جوشانده شود.

فهرست