ادنتوژنیک کراتوسیست

بدون دیدگاه
ادنتوژنیک کراتوسیست

در ادامه ی سری پست های پاتولوژی در مبحث سیست‌ ها امروز می ریم سراغ یکی دیگه از مهم ترین کیست‌ های ادنتوژنیک یعنی:
ادنتوژنیک کراتوسیست یا همون OKC (به صفحه‌ی پاتولوژی آکودنت مراجعه کنید)

ده تا از ویژگی‌ های مهم پاتولوژی این کیست در زیر بیان شده:

 1. منشا ادنتوژنیک کراتوسیست‌ ها، بقایای دنتال لامینا می باشد.
 2. این کیست، دومین کیست تکاملی ادنتوژنیک از نظر شیوعه.
 3. اکثراً در مردان، در سنین ۱۰ تا ۴۰ سال و در ناحیه ی خلف مندیبل دیده می شه.
 4. این کیست ها تمایل به گسترش قدامی خلفی دارند تا اتساع فکی (تمایل اندک به تورم دیده شده است).
 5. کیست‌ های okc متعددی در سندرم گورلین دیده می شود.
 6. در تصاویر رادیوگرافی، رادیولوسنسی به صورت یونی یا مولتی‌ لاکولار با حاشیه ی صاف و اغلب کورتیکه دیده می شه.
 7. میکروسکوپی این کیست به این شکل دیده می شه: لومن حاوی مایع شبیه ترانسودا سرم یا مواد پنیری و کراتین/ سلول‌ های بازال نردبانی‌ شکل/ سطح اپی‌ تلیوم پارا کراتوتیک و مواج/ مشاهده کیست‌ های اقماری/ در موارد نادری هم تولید غضروف دیده می شه.
 8. چرا این کیست اهمیت داره؟
  به دلیل پتانسیل رشدی بالاتر نسبت به سایر انواع کیست های ادنتوژنیک/ عودبالا / همراهی با سندرم گورلین.
 9. کاهش عود با انجام فرز استخوان و سوزاندن شیمیایی با محلول کارنوی انجام می شه که تا حد بسیار زیادی موثره.
 10. رادیوگرافی این کیست با این موارد شباهت خیلی زیادی داره: دنتی‌ ژروس /کیست رادیکولار / کیست رزیجوال / LPC

نکته: ادنتوژنیک کراتوسیست با وجود عود بالا و رفتار شبه تهاجمی، احتمال بدخیمی و تحلیل ریشه و تورم بسیار کمی در مقایسه با سایر انواع کیست های ادنتوژنیک دارد.

منتظر سایر پست های علمی آکودنت از سری پاتولوژی دهان و دندان باشید.

فهرست