ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت

بدون دیدگاه
AcoDent_Image

در این پست از سری پست های سخن اساتید، با کمک راهنمایی های استاد دکتر جوان به بررسی عوامل و علل و راه‌حل‌های شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت می پردازیم.

سه علت کلی برای این مشکل می توان متصور بود:

  1. اشکال در بستن درست پیچ
  2. عدم فیت بود کانکشن بین اباتمنت و ایمپلنت
  3. نیروهای زیاد و اورلودی که باعث شل شدن پیچ می شود (همان طور که می تواند باعث شکستن پرسلن بشود)

در مورد اول؛

پروتکل های متفاوتی برای بستن پیچ ارائه شده و همگی تاکید بر تلاش مجدد در سفت کردن پیچ دارند،

به طوری که پس از تورک دادن اندکی صبر کرده ( ١٠ تا ١۵ دقیقه) و مجددا تورک بر پیچ اعمال می شود.

تاکید می شود که برای این کار پیچ مجدداً باز نشود.

در مورد دوم؛

در اسکروتایپ ها این مشکل بسیار واضح است و این عدم تطابق نسبی در طول زمان باعث شل شدن پیچ می شود.

روش های جدید در ساخت این پروتزها که باعث افزایش تطابق کانکشن می شود ریسک شل شدن پیچ را بصورت واضحی کمتر کرده است.

در انواع سمنتد معمولاً این مورد شایع نیست مگر تخریب کانکشن ایمپلنت یا اباتمنت بدلیل فشار یا هر عامل دیگری اتفاق افتاده باشد.

در مورد سوم؛

به جز پارافانکشن که زیاد در کنترل بیمار و دندان پزشک نیست و تنها با نایت گارد می توان اثرات آنرا تا حدودی کنترل کرد، شایع ترین عامل مکانیکی در شل شدن پیچ وجود تداخل اکلوزالی است.

معمولاً اکلوژن در سنتریک به خوبی تنظیم می شود و تداخل در حرکات طرفی خصوصاً سمت کارگر به عنوان بیشترین دلیلی که در این دسته عامل شل شدن پیچ است شناخته می شود.

همواره توجه شود:

در برخورد با شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت ، در وهله ی اول به دنبال پیدا کردن عامل و حذف یا اصلاح آن باشیم.

و در مرحله بعد، حتماً پیچ را عوض کنیم. پیچ شل شده را هرگز مجدداً سفت نکنیم.

فهرست