درمان ایمپلنت

بدون دیدگاه
درمان ایمپلنت

در این پست از سری پست های به سوی رزیدنتی به سراغ مهم ترین نکات فصل 14 پیترسون ۲۰۱۹ و درمان ایمپلنت می رویم:

 1. تیتانیوم ماده انتخابی برای ایمپلنت دندان است زیرا از نظر بیولوژیکی خنثی بوده و موجب آغاز واکنش جسم خارجی نمی شود.
 2. حین جراحی ایمپلنت هر گونه افزایش دما بیش از #۴۷_درجه می تواند موجب نکروز استخوانی و شکست در استئواینتگریشن شود.
 3. ثبات اولیه ایمپلنت یکی از فاکتورهای موفقیت درمان است که تعیین کننده نوع جراحی نیز می باشد. در نواحی با ثبات اولیه کم جراحی دو مرحله ای مورد نیاز است.
 4. در اطراف ایمپلنت به دلیل نبود سمان،الیاف لثه ای آرایش #موازی دارند.
 5. شکست بیولوژیک درمان ایمپلنت بعلت زیاد بودن نیروهای فانکشنال(؛در ابتدا به صورت تحلیل استخوان #مارژینال خود را نشان می دهد.
 6. نیروهای وارد شده در زوایای #۲۰_درجه یا بیشتر موجب آغاز تحلیل استخوان مارژینال و شکست بیولوژیک می شوند.
 7. کنترااندیکاسیون های مطلق ایمپلنت شامل:
  بیماری حاد
  بیماری متابولیک کنترل نشده
  بیماری های روانی شدید
 8. سیگار یک ریسک فاکتور ثابت شده در کاهش موفقیت طولانی مدت ایمپلنت است.
 9. اندازه گیری های مهم هنگام قراردهی ایمپلنت شامل:
  حداقل ۱ میلی متر پایین تر از سینوس های ماگزیلاری و کف بینی
  ۵ میلی متر جلوتر از سوراخ منتال
  ۲ میلی متر بالاتر از کانال مندیبولار
  ۳ میلی متر فاصله از ایمپلنت مجاور
  ۱.۵ میلی متر فاصله از ریشه دندان مجاور
 10. در یک بیمار بی دندان حدود #۱۵_۱۷میلیمتر فضای بین قوسی برای اوردنچر متکی به بار در هر فک مورد نیاز است.اگر این فضا نبود از اوردنچر های متکی بر اباتمنت استفاده می کنیم.
 11. حداکثر نسبت قابل قبول تاج به ایمپلنت ۱ به ۱ می باشد.
 12. قرار دادن ایمپلنت در میدلاین ماگزیلا بعلت کانال انسیزیو #ممنوع است ولی در میدلاین مندیبل می شود استفاده کرد.
 13. یک دوره زمانی ۲ تا ۴ هفته برای ترمیم بافت نرم و پیش از #قالبگیری پروتز مورد نیاز است.
 14. ساده ترین روش آشکار سازی ایمپلنت؛ #پانچ بافتی است.
 15. اخیرا به وسیله آنالیز #فرکانس رادیویی،میزان ثبات ایمپلنت ارزیابی می شود.
فهرست