ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

جابه‌جایی دندان‌های قدامی

بدون دیدگاه
AcoDent_Image

در این پست از سری پست‌های سخن اساتید به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا گاهی دندان‌های قدامی پس از تحویل رستوریشن جابه‌جا می شوند و علت جابه‌جایی دندان‌های قدامی چیست؟

 (با فرض اینکه موقعیت طبیعی دندان ها به واسطه رستوریشن دچار تغییر نشده باشد)

 • یکی از دلایل می تواند کمبود ساپورت استخوان و موبیلیته دندان‌ ها باشد، عاملی که حتی در مورد دندان های سالم نیز به مرور زمان می تواند باعث جابجایی دندان ها شود.
 • یک مورد دیگر عدم استفاده از کران موقت می باشد.
 • ترومای ناشی از کار پروتز اندکی باعث تحریک PDL شده و می تواند پتانسیل جابجایی رو تحریک کند.
 • از سوی دیگر عدم استفاده از کران موقت می تواند باعث جابجایی های اندکی در موقعیت دندان شود، تغییراتی که در کلینیک خیلی قابل توجه نیست، اما پس از تحویل رستوریشن و برقراری فانکشن مجددا باعث تغییر موقعیت مجموعه می شود.
 • در حقیقت با وجود رعایت درست مراحل ساخت رستوریشن، موقعیت ریشه هنگام تحویک کران، موقعیت اصلی و نهایی آن نیست.
 • عامل دیگر اشکال در تنظیم اکلوژن است.
 • تماس های پروکسیمال سنگین می توانند به مرور باعث جابجایی دندان ها شود.
 • همچنین تماس سنگین در اکلوژن مرکزی و گاهی تداخلات خارج مرکزی باعث افزایش موبیلیته یا لقی دندان و گاهی جابجایی دندان از محل خود شود.
 •  اما نکته ای که گاهی فراموش می شود تنظیم اکلوژن در حالت نشسته (Postural Position) است که به نوعی آزادی عمل در سنتریک و موقعیت های متفاوت فک پایین را برای دندان های قدامی فراهم می کند.
 • پریدگی پرسلن در لبه انسیزال قدامی های فک پایین و حرکت دندانهای قدامی فک بالا و گاهی مشکلات مفصل گیجگاهی فکی از عوارض این نوع تداخل اکلوژن است.
 • تداخلی که در تنظیم معمول اکلوژن در حالت سوپاین قابل مشاهده نیست.

با تشکر از دکتر مهدی جوان برای بسط و شرح علل احتمالی جابه‌جایی دندان‌های قدامی

فهرست