بیماری سایشی دندان‌ها

بدون دیدگاه
بیماری سایشی دندان‌ها

بیماری سایشی دندان‌ها:

در این پست خلاصه‌ای از بیماری سایشی دندان‌ها رو بیان می‌کنیم. صرف نظر از مکانیزم ایجاد کننده wasting به صورت هرگونه تحلیل تدریجی بافت دندانی می‌باشد که سطحی صاف و صیقلی بر جا می‌گذارد.

در ادامه این موارد را باهم بررسی می‌کنیم:

Erosion (Cuneiform defect):
 • فرورفتگی wedge_shape با حدود واضح و مشخص
 • درقسمت سرویکال سطح فاشیال دندان‌ها
 • محور عمودی ناحیه سایش‌یافته، عمود بر محور طولی دندان‌ها است.
 • معمولاً روی گروهی از دندان‌ها اثر می‌گذارد.
 • در مراحل اولیه محدود به مینا است و می‌تواند به عاج و سمنتوم نیز گسترش پیدا کند.
 • علل احتمالی: دکلسیفیکاسیون دندان توسط ترشی‌های اسیدی یا میوه‌های سیتراته و هم‌چنین بزاق اسیدی.
 • در این افراد میزان موسین بزاق بالاتر است.
Abrasion:
 • فرورفتگی‌های نعلبکی شکل (Saucer_shape) یا wedge_shape با سطوح صاف و براق
 • معمولاً از سمنتوم آغاز شده و به عاج ریشه گسترش می‌یابد.
 • علل: در اثر ساییدگی مکانیکی (غیر از جویدن) مانند مسواک زدن محکم با خمیر دندان ساینده و عمل کلاسپ‌ها ایجاد می‌شود.
 • هم چنین موقعیت دندان می‌تواند اثرگذار باشد.
 • گاهی هم در لبه‌ی انسیزال دندان‌ها در اثر عاداتی نظیر نگه داشتن اجسامی مانند میخ یا سنجاق بین دندان‌ها ایجاد می‌شود.
 • مسواک زدن افقی و با زاویه قائمه نسبت به محور عمودی دندان‌ها، منجر به شدیدترین سایش دندانی می‌شود.
 • حضور پله یا گودال (ditching) تیز اطراف CEJ نشانه نرمتر بودن سمنتوم نسبت به سطح سخت مینا است.
Attrition:
 • به سطوح اکلوزالی یا انسیزالی ایجاد شده از این طریق Facet می‌گویند که به علت شکست منشورهای مینایی و انعکاس نور، براق و مقعر و صاف می‌باشند.
 • در صورت عریان بودن عاج، اغلب تغییر رنگ قهوه‌ای مایل به زرد دیده می‌شود.
 • علت: در اثر تماس‌های فانکشنال با دندان مقابل و فعالیت اصطکاکی ایجاد می‌شود که بسته به اینکه سایش فیزیولوژیک یا غیر طبیعی باشد، از نظر اندازه و موقعیت متفاوت است.
 • بجز سایش فانکشنال یا پارافانکشنال علت دیگر آن درمان یاتروژنیک دندانپزشکی ناشی از coronolpasty (occlusal adjustment) است.
 • در جوان‌ها بیشتر مرتبط با براکسیسم و در بالغین مسن‌تر مرتبط با سن است.
 • در صورت زاویه‌دار بودن facet(angular) نیروهای اکلوزالی لترالی هدایت شده و آسیب پریودنتال افزایش می‌یابد.
Abfraction:
 • ناشی از occlusal loading بوده که موجب خمش دندانی مکانیکی و از بین رفتن ساختمان دندانی در ناحیه سرویکال می‌شود.

بیماری سایشی دندان‌ها

فهرست