ایرموتور ها به گروهی از تجهیزات دندانپزشکی گفته میشود که قدرت چرخش و حرکت ان ها توسط هوا ایجاد می شود. از جمله ایرموتور ها میتوان به آنگل های روتاری اشاره کرد که به وسیله ان ها پوسیدگی های دندان برداشته می شود.

ORIGINAL PRODUCT BADGEاصل
HIGHCOPY PRODUCT BADGEهای کپی
UNSPECIFIED PRODUCT BADGEتعریف نشده

اگه محصولی که میخوای پیدا نکردی کلیک کن

محصولات درخواستی

    فهرست