فیلتر ها
بازنشانی

ابزار جراحی شامل طیف گسترده‌ای از وسایل و تجهیزات مورد استفاده در جراحی دهان و دندان می‌باشند که فراوانی و گوناگونی وسیعی دارند. این وسایل معمولاً فلزی و در بعضی موارد پلاستیکی هستند. در واقع می‌توان گفت ابزار جراحی دهان و دندان از جنس استیل و پلاستیک در گروه تجهیزات مهم (critical) طبقه‌بندی می‌شوند و پس از هر بار استفاده، باید از خون و آلودگی‌ها تمیز و بسته‌بندی و استریل شوند و این بسته‌بندی‌ها فقط در زمان جراحی باز شوند. الواتورها و فورسپس‌ها جزء ضروری وسایل و تجهیزات جراحی دهان محسوب می‌شوند که بنا بر مقصود مورد نظر باید نوع خاصی مورد استفاده قرار گیرد.

فیلتر ها
بازنشانی
پشتیبانی