فیلتر ها

ظروف دندانپزشکی

  1. آکودنت
  2. مواد و تجهیزات عمومی
  3. ابزار عمومی
  4. ظروف دندانپزشکی
فیلتر ها
ناموجود
باکس پلاک
باکس پلاک

۹,۹۰۰ تومان

ناموجود
جعبه فرز
جعبه فرز
ناموجود

۸۵,۰۰۰ تومان

ناموجود
Bur Case
جا فرزی رنگی

۷۰,۰۰۰ تومان

ناموجود
Kousha Endo Box
باکس اندو کوشا
ناموجود

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ناموجود
جا فرزی طبقاتی
جا فرزی طبقاتی
ناموجود

۲۴۰,۰۰۰ تومان

دانشجویی
ناموجود
سینی کوشا
سینی کوشا
ناموجود

۵۵۰,۰۰۰ تومان