در دندانپزشکی حجم بالایی از مواد و وسایل یک‌بار مصرف مورد استفاده‌ی دندانپزشک قرار خواهد گرفت. اکثر این ابزار برای رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری و میکروارگانیسم‌ها و یا به طور کلی جهت رعایت کنترل عفونت مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله‌ی این مواد و وسایل یک‌بار مصرف می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد:
روکش توربین، ماسک، دستکش، گان و … . همین طور دسته‌ی دیگری از ابزار و وسایل یک‌بار مصرف هستند که طی درمان دندانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و قابلیت استریل شدن و ضدعفونی کردن ندارند، از قبیل: آینه‌های پلاستیکی، آبسلانگ، توربین‌های یک‌بار مصرف، میکروبراش‌ها، سینی‌های پلاستیکی و … .
بخش زیادی از وسایل یکبار مصرف جهت محافظت و پیشگیری از انتقال بیماری ها و عفونت ها از بیمار به دندانپزشک و بالعکس استفاده میشوند. این مواد و تجهیزات حتما می بایست پس از هر بیمار تعویض شوند و برای بیماران جدید ست و وسایل جدید چیده شود.

فیلتر ها