یکی از ابزار پیشگیری و محافظتی ضروری که دندانپزشکان حتما  طی درمان می بایست استفاده نمایند ماسک می باشد که خود انواع مختلفی از جمله: ماسک سه لایه, ماسک N95 و… دارد . لازم به ذکر است که دندانپزشک باید بعد از هر بیمار ماسک خود را عوض نماید و ماسک جدیدی استفاده کند .

انواع Filtering Face Piece رسپيراتورها (بر اساس استاندارد ECDC):

ماسک FFP1 : مناسب برای ذرات بزرگتر از 5 میکرون با فیلتراسیون 80 درصد

ماسک FFP2 : مناسب برای ذرات بین 2 تا 5 میکرون با فیلتراسیون 94 درصد

ماسک FFP3 : مناسب برای ذرات کوچکتر از 2 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد

انواع رسويراتورها بر اساس استاندارد NIOSH:

ماسک N95 : مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد و غیرمقاوم نسبت به روغن

ماسک N99 :مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد و غیرمقاوم نسبت به روغن

ماسک N100 : مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد و
غیرمقاوم نسبت به روغن

انواع ماسک فیلتردار آلودگی هوا

ماسک های FFP که با استاندارد اروپایی EN149: 2001 طبقه بندی شده اند :

ماسک فیلتر دار FFP1

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 5 میکرون با فیلتراسیون 80 درصد

ماسک فیلتر دار FFP2

ماسک مناسب برای ذرات بین 2 تا 5 میکرون با فیلتراسیون 94 درصد

ماسک فیلتر دار FFP3

ماسک مناسب برای ذرات کوچکتر از 2 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد

ماسک های N و P و Rکه با استاندارد امریکایی NIOSH طبقه بندی شده اند :

ماسک فیلتر دار N

ماسک N95

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد غیرمقاوم نسبت به روغن

ماسک N99

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد غیرمقاوم نسبت به روغن

ماسک N100

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد غیرمقاوم نسبت به روغن

ماسک فیلتر دار R

ماسک R95

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت

ماسک R99

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت

ماسک R100

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت

ماسک فیلتر دار P

ماسک P95

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن

ماسک P99

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن

ماسک P100

ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن

به طور عمومی عمر مفید ماسک فیلتردار n95 و ffp2 می تواند تا 8 ساعت کاری باشد اما بطور کلی در سه حالت زیر باید ماسک فیلتردار n95 یا ffp2 تعویض شود :

اگر قالب کاسه ای شکل ماسک فرم خود را از دست داداه باشد و روی صورت تان بطور کامل محکم نچسبد که باعث نشت هوای بیرون به درون ماسک شود

اگر با وجود زدن ماسک روی صورت بوی دود و هوای آلوده از بیرون را احساس می کنید

اگر فیلتر ماسک کثیف شده باشد و آلودگی ها گردو غبار روی سطح آن دیده شود که قابل تمیز شدن نباشند

ORIGINAL PRODUCT BADGEاصل
HIGHCOPY PRODUCT BADGEهای کپی
UNSPECIFIED PRODUCT BADGEتعریف نشده

اگه محصولی که میخوای پیدا نکردی کلیک کن

محصولات درخواستی

    فهرست