ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

کتاب های دندانپزشکی

  1. خانه
  2. کتاب های دندانپزشکی

کتاب های دندانزپشکی در تمامی رشته های تخصصی و همچنین در سطوح عمومی متفاوت و دارای رفنرس خاص خود هستند. اکثر رفرنس های دندانپزشکی کتاب های تکست انگلیسی می باشد و این کتاب ها توسط انتشارات های مختلف ترجمه و ویراستاری و منتشر شده است

کیفیت چاپ کتاب ها و داشتن عکس های توضیحی , مترجمین و اساتیدی که کتب دندانپزشکی زیر نظر آن ها نوشته شده است بسیار مهم می باشد و در حین انتخاب و خرید این کتاب ها باید مورد توجه قرار گیرد.

ORIGINAL PRODUCT BADGEاصل
HIGHCOPY PRODUCT BADGEهای کپی
UNSPECIFIED PRODUCT BADGEتعریف نشده

اگه محصولی که میخوای پیدا نکردی کلیک کن

محصولات درخواستی

    فهرست