فیلتر ها

دسته بندی نشده

  1. آکودنت
  2. دسته بندی نشده
فیلتر ها

در دندانپزشکی جهت بررسی دقیق روابط فکی و دندان ها و همینطور ساخت ابزاری جهت درمان مشکلات فکی-دندانی نیاز به قالبگیری و ثبت دندان ها و باف نرم و سخت دهان می باشد . بدین منظور دندانپزشکان از انواع مواد با ویژگی های خاص برای نواحی مختلف همینطور درمان های مختلف استفاده می نمایند .