صرف نظر از مکانیزم ایجاد کننده،wasting به صورت هرگونه تحلیل تدریجی بافت دندانی میباشد که سطحی صاف و صیقلی بر جا میگذارد.

در ادامه این موارد را باهم بررسی میکنیم✅

Erosion(Cuneiform defect):

🔸فرورفتگی wedge_shape با حدود واضح و مشخص

🔹درقسمت سرویکال سطح فاشیال دندان ها

🔸محور عمودی ناحیه سایش یافته،عمود بر محور طولی دندان ها است

🔹معمولا روی گروهی از دندان ها اثر میگذارد

🔸در مراحل اولیه محدود به مینا است و میتواند به عاج و سمنتوم نیز گسترش پیدا کند.

🔹علل احتمالی:دکلسیفیکاسیون دندان توسط ترشی های اسیدی یا میوه های سیتراته و همچنین بزاق اسیدی

🔸در این افراد میزان موسین بزاق بالاتر است.

Abrasion:

🔹فرورفتگی های نعلبکی شکل(Saucer_shape) یا wedge_shape با سطوح صاف و براق

🔸معمولا از سمنتوم آغاز شده و به عاج ریشه گسترش می یابد.

🔹علل:در اثر ساییدگی مکانیکی(غیر از جویدن)مانند مسواک زدن محکم با خمیر دندان ساینده و عمل کلاسپ ها ایجاد میشود.

هم چنین موقعیت دندان میتواند اثرگذار باشد.

گاهی هم در لبه انسیزال دندان ها در اثر عاداتی نظیر نگه داشتن اجسامی مانند میخ یا سنجاق بین دندان ها ایجاد میشود.

🔸مسواک زدن افقی و با زاویه قائمه نسبت به محور عمودی دندان ها،منجر به شدیدترین سایش دندانی می شود.

🔹حضور پله یا گودال(ditching)تیز اطراف cej، نشانه نرم تر بودن سمنتوم نسبت به سطح سخت مینا است.

Attrition:

🔹به سطوح اکلوزالی یا انسیزالی ایجاد شده از این طریق Facet میگویند که بعلت شکست منشور های مینایی و انعکاس نور،براق و مقعر و صاف میباشند.

🔸در صورت عریان بودن عاج،اغلب تغییر رنگ قهوه ای مایل به زرد دیده می شود.

🔹علت:در اثر تماس های فانکشنال با دندان مقابل و فعالیت اصطکاکی ایجاد میشود که بسته به اینکه سایش فیزیولوژیک یا غیر طبیعی باشد،از نظر اندازه و موقعیت متفاوت است.

بجز سایش فانکشنال یا پارافانکشنال علت دیگر آن درمان یاتروژنیک دندانپزشکی ناشی از coronolpasty

(occlusal adjustment)

است.

در جوان بیشتر مرتبط با براکسیسم و در بالغین مسن تر مرتبط با سن است.

🔸در صورت زاویه دار بودن facet(angular) نیروهای اکلوزالی لترالی هدایت شده و آسیب پریودنتال افزایش می یابد.

Abfraction:

🔹ناشی از occlusal loading بوده که موجب خمش دندانی مکانیکی و از بین رفتن ساختمان دندانی در ناحیه سرویکال می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست