۸ شرط مهم کسب عنوان استعداد درخشان

AcoDent_Image

به منظور عملکرد یکسان کلیه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی در ارتباط با بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» دستورالعمل اجرایی زیر در تاریخ 1391/7/19 در 8 بند تدوین گشته‌ است . طی این آیین‌نامه دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای با کسب (95) امتیاز و دانشجویان مقاطع بالاتر با (115) امتیاز از حداقل 4 ماده‌ی متفاوت به عنوان دانشجوی پژوهشگر معرفی می‌گردند .

ماده 1- انتشار مقاله :
چاپ مقاله توسط دانشجو در طول دوره تحصیل و در مجلات علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مجلات معتبر خارجی که به شرح ذیل می باشد :

 • دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و MPH حداقل دو مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که حداقل یکی از آن‌ها در مجلات نمایه شده Web of Science ISI- یا Medline / Pubmed منتشر شده باشد .
 • دانشجویان PhD و فوق تخصص بالینی، حداقل سه مقاله Original مرتبط با رشته تحصیلی که در مجلات نمایه شده Web of Science ISI- یا Medline / Pubmed منتشر شده باشد .

امتیازدهی به ترتیب نویسندگان طبق جدول زیر محاسبه می‌گردد .

مقالات منتشر شده در مجلات ایندکس شده در  Web of Science ISI- یا Medline / Pubmed به ازای هر مقاله (25) امتیاز و اگر مجله دارای Impact factor باشد، امتیاز مقاله با 2 برابر Impact factor سال انشار مقاله جمع می‌شود .
مقالات منتشر شده در Biological Abstracts، Chemical Abstract، Scopus،Embase به ازای هر مقاله (15) امتیاز، سایر مقالات منتشرشده (10)امتیاز .
در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه باشد امتیاز حاصل از آن در 2/1 ضرب می‌شود .

ماده 2- پایان‌نامه :
رساله تحقیقاتی دفاع شده در آخرین مقطع تحصیلی .

 • مطالعات توصیفی و کیفی : تا (3) امتیاز
 • مطالعات پایه in-vitro و in-vivo : تا (6) امتیاز
 • مطالعات تحلیلی کوهورت و مورد-شاهدی : تا (6) امتیاز
 • کارآزمایی بالینی: تا (10) امتیاز

حداکثر تا (10) امتیاز از این بند قابل تخصیص است .

ماده 3- ارائه خلاصه مقالات در کنگره‌ها و سمینارها :
ارائه در مجمعی که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خلاصه مقالات است . نام دانشجو می‌بایست جزو نویسندگان خلاصه مقاله باشد .

 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش‌های داخلی (1) امتیاز، ارائه پوستر در همایش‌های داخلی (0.5) امتیاز و خارجی (1) امتیاز
 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش‌های خارجی (3) امتیاز
 • به ازای هر خلاصه مقااله ایندکس شده در ISI به صورت Abstract Meeting (2) امتیاز
 • به ازای هر Proceeding نمایه شده در ISI (3) امتیاز

در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی، (2) امتیاز و در همایش خارجی (3) امتیاز اضافه بر امتیازات فوق تعلق می‎گیرد .
حداکثر 50% از خلاصه مقالات می‌تواند مربوط به کنگره‌های دانشجویی باشد .
حداکثر (15) امتیاز از این بند قابل تخصیص است .

ماده 4- انتشار کتاب :
که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد .
به ترجمه (5) امتیاز و گردآوری و تالیف (10) امتیاز تعلق می‌گیرد .
حداکثر (15) امتیاز از این قابل تخصیص است .

ماده 5- مجری یا همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی :
قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح (در پروپوزال) مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و می بایست تأییدیه پایان طرح را داشته باشد .

 • به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار : (3) امتیاز
 • به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری : (5) امتیاز
 • در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب (2/1) ضرب می شود .
 • در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب (5/1) ضرب می‌شود .

حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این بند (15) امتیاز می‌باشد .

ماده 6- فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی :

دانشجویانی که علاوه یر عضویت در کمیته در یکی از محورهای زیر بر اساس مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت نموده‌باشند : عضویت در شورای مرکزی کمیته، دبیری کمیته، همکاری در برگزاری همایش‌ها، کنگره‌ها و ژورنال کلاپ‌ها ، تدریس در کارگاههای آموزشی .

 • دبیر به ازای هر سال فعالیت از (2-6) امتیاز با نظر سرپرست کمیته و بر اساس تیپ دانشگاهی و تعداد اعضای فعال کمیته به تایید معاون پژوهشی دانشگاه
 • عضویت در شورای مرکزی، همکاری اجرایی در برگزاری همایش‌ها و کنگره‌ها به ازای هر 50 ساعت، (1) امتیاز به تایید معاون پژوهشی دانشگاه
 • عضویت در شورای پژوهشی و همکاری علمی در برگزاری ژورنال کلاب‌های دانشجویی ، همایش‌ها و کنگره ها به ازای هر 25 ساعت، (1) امتیاز به تایید معاون پژوهشی دانشگاه
 • تدریس در کارگاه‌های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی به ازای هر 10 ساعت، (1) امتیاز به تایید معاون پژوهشی دانشگاه

حداکثر25 امتیاز این بند قابل اکتساب است .

ماده 7- نوآوری ، اختراع ، اکتشاف :
مواردی که دارای گواهی‌نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأیید کمیته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسیده و توسط آن کمیته بر اساس قانون ارتقاء اعضای هیأت علمی، امتیازدهی شده باشد .

حداکثر 20 امتیاز از این بند قابل تخصیص است .

ماده8- حد نصاب امتیازات:
دانشجویان دانشگاه‌های تیپ 2، دانشگاه‎های ارتش و شاهد با کسب 90% و تیپ 3 با 80% از امتیاز حدنصاب مقطع تحصیلی مربوطه به عنوان دانشجوی پژوهشگر در نظر گرفته می‌شود .

حدنصاب امتیاز کسب‌شده بر حسب معدل بدین صورت محاسبه می گردد :

 • در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در صورت معدل کمتر از 15، به ازای هر نیم نمره 35 امتیاز می‌بایست به سقف حد نصاب اضافه گردد .
نوشتهٔ بعدی
۱۰ شرط مهم برای عضویت در واحد استعدادهای درخشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست