۱۰ شرط مهم برای عضویت در واحد استعدادهای درخشان

بدون دیدگاه

مهم ترین شرایط عضویت در واحدهای استعدادهای درخشان:

بر اساس آیین نامه‌ای که در تاریخ  21/10/89 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی  91-1390 به بعد قابل اجرا می باشد، دانشجویان واجد شرایط عبارتند از:

۱- برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز 500(با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور).

۲- دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش).

۳- نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشوردر هر یک از سه حیطه المپیاد مذکور (به شرط آنکه هر یک از اعضای تیم در مرحله فردی 80% نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند( با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت.

۴-برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه های مربوطه.

۵- مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه.

۶- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری.

۷- 5/2 % پذیرفته شدگان برترکشوری درهر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ؛ جامع پیش کارورزی پزشکی (حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف40نفر در هر آزمون).

۸- رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد: تا  20 نفر  پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوری، تا 50 نفر پذیرفته شده در هر رشته  دو نفراول کشوری و  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول کشوری.

۹- 10% برتر فارغ التحصیلان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه(حداقل یک نفر)با کسب معدل کل حداقل17 .

دانشجویان واجد شرایط در مقطع دکترای حرفه ای بیش از سه ترم معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه باشد(از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ….) به تعویق افتد حداکثر تا یک و نیم سال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه میگردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می‌گردد.

۱۰- دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه وبر اساس دستور العمل اجرایی بند “ک” که از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ گردیده است.

دانشجویانی که دارای حکم محکومیت  قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

دانشجویان حائز شرایط مقرر می توانند به شرط شرکت در آزمون برای تحصیل مقاطع بالاتر و کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا و حداکثرتا 10 درصد از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد پذیرفته شوند.

الف- این ظرفیت ، مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذیرش دانشجو) است.

ب- در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده علمی  آن ملاک عمل خواهد بودو در مورد رشته های با پذیرش کمتر از 5 نفر حداقل یک نفر پذیرفته می شود.

ج- کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد،کف نمره بوده و پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بر مبنای اولویت نمره و اولویت محل و همچنین ظرفیت پذیرش تعیین شده خواهد بود.

د- پذیرش و معرفی دانشجویان واجد شرایط به دانشگاه ها توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می گیرد.

هـ – برای استفاده از سهمیه مازاد در پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی و Ph.D داروسازی، کسب حداقل 40 امتیاز از حیطه های آموزشی ، پژوهشی ،فردی و اجتماعی لازم است که بالاترین امتیاز کسب شده ملاک عمل خواهد بود. نحوه‌ی امتیازدهی بر اساس آئین‌نامه‌ی 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی محقق می‌گردد. برای اطلاع از این آئین‌نامه کلیک نمایید.

ز- در صورت عدم پذیرش دانشجویان استعداد درخشان واجد شرایط توسط دانشگاه ها به صورت سهمیه مازاد، دبیرخانه مجاز است حداقل یک نفر از ظرفیت پذیرش آزاد رشته/محل مورد تقاضا کم نموده و آن را به دانشجویان استعداد درخشان اختصاص دهد.

دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می توانند در هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یک مرتبه( اعم از قبولی یا عدم قبولی) مشروط بر اینکه بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد از این تسهیلات بهره مند گردند.

تسهیلات آموزشی، پژوهشی:

  • دانشجویان استعداد درخشان دوره دکترای حرفه ای مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دو نیمسال تحصیلی و تائید استاد مشاور بطور همزمان در یکی از رشته‌های کارشناسی یا MPH دانشگاه‌های کشور در همان شهر محل تحصیل رشته اول به تحصیل ادامه دهند.
  • دانشجوی مشمول این آیین نامه می تواند به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاهها و تائید معاونت آموزشی دانشکده، دروس عمومی را به صورت غیرحضوری یا معرفی به استاد بگذراند. این دروس جز حد نصاب واحدهای درسی دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد و کسب حداقل نمره 14 به عنوان شرط قبولی لحاظ می‌شود. (دروس معارف اسلامی مشمول این بند نمی‌شود و دانشجویان استعداد درخشان موظفند درکلاس‌های دروس معارف اسلامی دانشگاه به صورت حضوری شرکت نمایند.)
  • دانشجوی استعداد درخشان مجاز است در هر نیمسال تحصیلی به پیشنهاد استاد مشاور و تائید­ معاونت آموزشی دانشکده مربوطه حداکثر تا 27 واحد درسی را بگذراند.
  • دانشگاه می تواند تسهیلات زیر را برای دانشجویان واجد شرایط فراهم نماید:

الف- یکی از اعضای هیئت علمی ترجیحاً دارای مرتبه استادیاری به بالا را بعنوان استاد مشاوردانشجو تعیین نماید.

ب- به منظور آموزش مباحث علمی جدید به دانشجویان دارای استعداد درخشان ، اقدام به تشکیل کلاس های  ویژه نماید.

ج- کلاس های آموزش زبان، مهارت های رایانه ای، مدیریت ، روش تحقیق و سایر موارد مشابه را بر اساس نیاز سنجی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان با تخفیف ویژه تشکیل دهد.

د- امکانات لازم را برای شرکت دانشجویان دارای استعداد درخشان در کنفرانسهای علمی و کارگاه های آموزشی داخل و خارج از کشور فراهم نماید.

هـ- نسبت به پرداخت کمک هزینه های لازم برای پایان نامه های تحقیقاتی بر حسب مورد و شرایط هر دانشگاه اقدام نماید.

تسهیلات رفاهی:

دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطای وام، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب و تسهیلات استفاده از کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، رایانه، اینترنت و امکانات زیارتی، تفریحی، ورزشی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان به عمل آورد.

فهرست