ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

  1. خانه
  2. انگلیسی
  3. دندانپزشکی پیشگیری اولیه
AcoDent_Image

دندانپزشکی پیشگیری اولیه(primary preventive dentistry)

این کتاب منسجم و به روز شده تمام حیطه‌های دندانپزشکی پیشگیرانه در مراقبت‌های دندانی را در بر می‌گیرد. دندانپزشکی پیشگیری اولیه، ابتدا بیماری‌های دندانی را توصیف می‌کند و به دانشجویان کمک می‌کند تا از طریق روش‌ها وایده‌ها، از رخداد بیماری‌های دندانی جلوگیری کنند. این ویرایش سطح درک دانشجویان را با تصاویر بیشتر، نمودار‌ها و جدول‌ها ارتقا می‌دهد. همچنین یک فصل در رابطه با تأثیر فرهنگ در مراقبت‌های دندانی پیشگیرانه ارائه می‌دهد.
2013
انگلیسی
Norman O. Harris (Author), Franklin Garcia-Godoy (Author), Christine Nielsen Nathe (Author)

فصلی از کتاب برای نمایش وجود ندارد

فهرست