ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

  1. خانه
  2. اطفال
  3. دندانپزشکی اطفال (Pediatric Dentistry, 6th Edition)
AcoDent_Image

دندانپزشکی اطفال (Pediatric Dentistry, 6th Edition)

کتاب دندانپزشکی کودکان  نسخه ششم ,مراقبت های دهان و دندان را برای نوزادان ، کودکان ، نوجوانان ، و کودکان را ارائه داده است . متن به صورتی سازماندهی شده است که گروه سنی ، معاینه ، تشخیص و برنامه ریزی درمانی را در بر می گیرد ، همچنین مباحثی از قبیل پیشگیری از بیماری های دندانی ، صدمات آسیب زا ، ارتودنسی و دندانپزشکی ترمیمی را نیز شامل می شود.  کتاب حاصل زحماتت یمی از نویسندگان و دندانپزشکان برجسته به مدیریت آرتور جی. نووک می باشد.
2018
انگلیسی
اطفال
Arthur Nowak, DMD, John R. Christensen, Tad R. Mabry, Janice Alisa Townsend and Martha H. Wells

فصلی از کتاب برای نمایش وجود ندارد

فهرست