ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

  1. خانه
  2. اطفال
  3. دندانپزشکی کودکان و نوجوانان مک دونالد
AcoDent_Image

کتاب دندانپزشکی کودکان و نوجوانان مک دونالد(McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent )

این ویرایش کتاب در مورد معاینه‌ی کودکان، نمو، مورفولوژی، رویش دندان‌ها و پوسیدگی عمقی دندان‌ها و تأکید بر پیشگیری و درمان بیمارانی که از لحاظ پزشکی مشکل دارند بحث می‌کند. • پوشش کامل موضوعاتی مانند بهترین نتایج درمان‌های اصلی کودکان در پروستودانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی، مدیریت تروما، اکلوژن، ژنژیویت و بیماری پریودنتال و زیبایی صورت. • تمرکز کلینیکال شامل موضوعاتی مانند تکنیک‌های رادیوگرافی، مواد دندانی، سیلنت پیت و فیشورها و مدیریت شکاف لب و کام • مباحث کاربردی شامل مدیریت عملی و چگونگی برخورد با کودک‌آزاری و غفلت از کودکان
2015
انگلیسی
اطفال
Jeffrey A. Dean

فصلی از کتاب برای نمایش وجود ندارد

فهرست