ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

  1. خانه
  2. اندودانتیکس
  3. اندودنتیکس: اصول و عمل
AcoDent_Image

اندودنتیکس: اصول و عمل(Endodontics: Principles and Practice 5th edition)

این کتاب به شما آموزش می‌دهد که چگونه بیماری‌های پالپال و پری‌اپیکال را تشخیص دهید و درمان‌های پایه‌ای کانال ریشه را انجام دهید. تصاویر راهنما اجرای مراحل ضروری اندودانتیک را ساده تر می‌گرداند. مشخصات ویرایش جدید کتاب: • فصلی جدید برای ایمپلنت تک دندان • فصلی جدید در مورد تشخیص، طرح درمان و ملاحظات سیستماتیک • رابطه‌ی متقابل بین دندانپزشک عمومی و متخصص
2014
انگلیسی
اندودانتیکس
Mahmoud Torabinejad DMD MSD PhD (Author), Ashraf Fouad DDS MS (Author), Richard E. Walton DMD MS (Author)

فصلی از کتاب برای نمایش وجود ندارد

فهرست