ما در آکودنت با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت کنید

  1. خانه
  2. تشخیص
  3. بیماری های دهان برکت(Burket’s Oral Medicine)
AcoDent_Image

بیماری های دهان برکت(Burket's Oral Medicine)

نزدیک به 70 سال ، پزشکی دهان و دندان برکت رفرنس اصلی برای همه جنبه های اصلی پزشکی دهان و دندان ، از علوم پایه تا  بالینی است. نسخه دوازدهم  این .کتاب بنیز به عنوان منبع معتبر اطلاعات برای دانشجویان ، دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان دندان می باشد. تغییرات نشخه جدید: یک فصل در مورد تحقیقات بالینی به این کتاب اضافه شده است تا  تفسیر چگونگی تأثیر یافته های علمی گزارش شده اخیر و عملکرد آنها به کتاب اضافه کند. آگاهی از جنبه های منحصر به فرد نیازهای بهداشت دهان و دندان در سالمندان ، نوزادان و کودکان خردسال باعث شده است تا دو فصل جدید در معرفی رشته های پزشکی دهان و دندان و کودکان نیز اضافه شود. دو فصل اصلی دیگر در مورد تفسیر رادیولوژی و عوارض ناشی از درمان سرطان غیر جراحی  این کتاب اضافه شده است ، تکمیل می کند.
2015
انگلیسی
تشخیص
Michael Glick

فصلی از کتاب برای نمایش وجود ندارد

فهرست